Mit Smukke Værksted

Sørens Hjemmeside


Værkstedet et særdeles væsentligt rum i mit daglige liv. Derfor skal det også have en særlig plads på hjemmesiden.

Jeg tror enhver "hobbyist" vil mene at et værksted ikke kan blive for stort - og sådan har jeg det selvfølgelig også. Jeg kunne sagtens bruge tre gange så megen plads, men de givne og på alle måder mulige rammer er nu en gang ikke til mere, og så er det om at få det bedste ud af det.
Jeg synes selv jeg er kommet med en del gode løsninger på forskellige udfordringer af den ene og anden karakter, både hvad angår pladsproblemer og i det hele taget i forhold til det daglige virke på værkstedet - Og jeg har sågar med glæde kunne konstatere, at det er der også andre der synes, så jeg vil derfor gerne dele mine ideer, så andre måske kan finde inspiration. Måske kommer der sågar gode ideer den anden vej, så skriv endelig!

Siden er under opbygning og derfor mangelfuld!