Blicher skrev...


St. St. Blicher er en af de mest kendte fortaler for den gamle danske hønsehund. Han skrev følgende om dens fortræffeligheder:


Hønsehunde af mørk Farve – hertillands rigtignok sjeldne – ere ikke saa brugbare, og det af den Aarsag, at Man på længere Afstand vanskeligt bliver dem vaer, bemærker ikke naar de trække an og staae. I Egnen sønden for Viborg gives en egen Race, en Blænding, som det synes, af Hønse- og Gaardhunde: fine og smækre af Bygning, ganske lidt behængte, med temmelig smalt Hoved og Tæer og Fodballer. Disse ere de fortrinligste af alle: de staae og apportere med ganske liden Dressur – stundom med slet ingen. De slaae meget vidt ud, hvilket er saare godt og tillige beqvemt for Jægeren i vidtløftig Hede; og naar de mærke Fuglen, krybe de på Foden saaledes ar Bugen næsten slæber hen ad Jorden; naar Fuglen standser, lægge de sig plat ned. Ved denne Maneer bringe de an gammel Hane allersikrest til Raison.

Blicher skrev også dette mere generelle om hundes fantastiske væsen

Sørens Hjemmeside