Hundeopdragelse


Ja, der er næsten kun en metode jeg vil anbefale, og det er den metode der bruges på Etologisk Center, som Roger Abrantes står i spidsen for. Denne opdragelsesform består af prægning, operant indlæring, shaping (formning) ved hjælp af positiv og negativ forstærkning. Hvis du skulle falde over "gamle" metoder i bøger, på kurser eller lignende, så konsulter nogle af Roger Abrantes bøger inden du begynder opdragelse af din hund, så du undgår at gøre din hund mere skade end gavn.

Der er ganske vist metoder der ligner Roger Abrantes', men efter min mening mangler de ofte den konsekvens (og også lidt forståelsen for hundens verden) som gør Etologisk Instituts metoder så velegnede. Som eksempel kan jeg fx nævne at det er den eneste form jeg har set hvor man anser det overflødigt at give hunden flere signaler til samme opgave. For eksempel indbefatter de fleste andre metoder signalet "bliv" efter "sit" eller "dæk". Som Roger Abrantes gør opmærksom på er "bliv"- signalet her redundant, idet pointen med fx at "dække" jo netop er at hunden skal forblive i denne position. Han gør meget ud af definitionen på de enkelte signaler. Når først ejeren af hunden har denne eller samme konsekvens omkring signaler, giver det langt mere enkle og præcise arbejdsbetingelser for hunden. Hundens sikkerhed øges fordi den ikke forvirres af modstridende eller dobbelte signaler. Som eksempel kan jeg nævne definitionen på "sit": placer bagdelen på jorden der hvor du er og bliv i denne position til andet signal gives.
Roger Abrantes har som sagt skrevet en mængde bøger om emnet og især hans nyeste kan jeg anbefale Hunden, ulven ved din side. I denne er hundens historie som domesticeret dyr beskrevet, ligesom der er beskrivelser af de primære og vigtigste øvelser til at træne sammen med sin hund.

Sørens Hjemmeside